Powered By Blogger

dimecres, 13 de gener del 2010

La cacera del tresor


El sedàs del periodista

“Aquests últims anys el periodisme s'ha desenvolupat d'una manera extraordinària, particularment sobre la base de les anomenades noves tecnologies. Avui el periodista té accés a una informació ingent, d'aquí i de fora, cosa que obliga a seleccionar, a distingir entre allò que és realment important i allò que és prescindible. En aquest context, és fonamental el criteri del professional de la informació, un criteri que es fonamenta en el seu bagatge cultural.”

En resum, el periodista i el lector de diari ha de seleccionar i distingir les informacions que rep segons el seu criteri. Apel·lant al teu criteri de bon lector ens agradaria que després de respondre quatre preguntes ens diguessis de quin diari series lector.

Preguntes:
1.- Fixa’t que cada diari fa una selecció de notícies diferents. Amb quin titular obre cada diari? Tots els diaris no obren amb la mateixa informació. Quina creus que és més important? Per què?

2.- Normalment cada titular va acompanyat d’una fotografia, enganxa-les. Quina et sembla més encertada i per què? Després escriu un peu de fotografia adequat a cadascuna.

3.- Cada diari té unes seccions diferents. Normalment, sota del nom del diari hi ha les seccions. En una graella fes un llistat de les seccions de cada diari. Fes una comparació breu: quin diari té més seccions, i quin en té menys, quines seccions et semblen curioses, i finalment, quines seccions creus que falten.

4.- Els diaris busquen tenir lectors, a molts els enganxen a partir de la imatge i el disseny. Fixa’t que a cada diari hi predomina un color. Quin color predomina a cada diari? Tria els dos que més t’agradin compara’ls.

La gran pregunta:
Segons el teu criteri, quin creus que és el diari més objectiu? Per què? És el que tu llegiries? Per què?

Diaris:
Avui http://www.avui.es/
El Periodico de Catalunya http://www.elperiodico.cat/
VilaWeb http://www.vilaweb.cat/
lamalla.cat http://www.lamalla.cat/

Enllaç a wiki